Zaznacz stronę

Jemielnica – kościół parafialny z kaplicą św. Józefa. Foto: archiwum.

Kościoły pątnicze w Roku Świętego Józefa

Biskup Opolski Andrzej Czaja oraz Biskup Gliwicki Jan Kopiec ustanowili w swoich diecezjach kościoły pielgrzymkowe na czas obchodów Roku Świętego Józefa, czyli do 8 grudnia 2021 r. Są to dla diecezji opolskiej:

1. Kościół parafialny pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach.
2. Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie.
3. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jemielnicy
z kaplicą św. Józefa.

Dla diecezji gliwickiej wyznaczono kościoły św. Józefa w:

1. Ligocie Zabrskiej; 2. Sadowie; 3. Zabrzu; 4. Zawadzie Książęcej; 5. Taciszowie;
a także kościół NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach – Strzybnicy oraz kościół św. Rodziny w Bytomiu Bobrku.

Odpustu związanego z Rokiem św. Józefa, przyznanego przez Penitencjarię Apostolską, można dostąpić przez:

– skorzystanie z sakramentu pokuty, aby się pojednać z Bogiem i bliźnimi;
– całkowite wewnętrzne oderwanie się od grzechu, nawet najlżejszego;
– przyjęcie Komunii św. oraz uczestnictwo w adoracji Najświętszego Sakramentu;
– nawiedzenie sanktuarium i modlitwa za wstawiennictwem św. Józefa w intencjach własnych bądź wspólnotowych; uczestnictwo w nabożeństwach ku czci św. Józefa, jak również w okolicznościowych konferencjach i katechezach przybliżających Jego postać. (tzw. spełnienie czynu, z którym związany jest odpust);
– modlitwa w intencji Ojca Świętego.

Niech Święty Józef, Patron Kościoła Świętego, wyprasza nam wszystkim potrzebne łaski.

Hl. Josef mit dem Jesuskind. Foto: KNA

Wallfahrtskirchen im Jahr des Hl. Josefs

Der Bischof von Oppeln Andrzej Czaja und der Bischof von Gleiwitz Jan Kopiec haben in ihren Diözesen für das Jahr des Heiligen Josef, welches bis zum 8. Dezember 2021 dauern wird, einige Kirchen zu Wallfahrtsorten ernannt. Im Bistum Oppeln sind es:

1. Die Pfarrkirche des Hl. Josef in Opole-Szczepanowice (Oppeln-Sczepanowitz);
2. Das Heiligtum des Hl. Josef in Prudnik-Las (Neustadt-Waldanhöhe);
3. Die St. Josef Kapelle in der Pfarrkirche Aufnahme Mariä in den Himmel in Jemielnica (Himmelwitz).

Im Bistum Gleiwitz wurden folgende St. Josef-Kirchen ausgewählt:

1. Ligota Zabrska (Ellguth-Zabrze); 2. Sadów (Sodow); 3. Zabrze (Zabrze);
4. Zawada Książęca (Herzoglich Zawada); 5. Taciszów (Tatischau);
a także kościół NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach – Strzybnicy (Friedrichshütte) oraz kościół św. Rodziny w Bytomiu Bobrku (Bobrek).

Der vollkommene Ablass wird unter den gewöhnlichen Bedingungen (nämlich der sakramentalen Beichte, der eucharistischen Kommunion und dem Gebet nach Meinung des Papstes) allen Christgläubigen gewährt, die frei von jeder Anhänglichkeit an die Sünde im Jahr des heiligen Josef unter den Umständen und in den Weisen, die von der Apostolischen Pönitentiarie festgelegt wurden, teilnehmen. Diese sind:

 

Zabrze – kościół św. Józefa. Foto: youtube.com

– für mindestens eine halbe Stunde das Gebet des Herrn betrachten oder an einer Einkehrzeit von mindestens einem Tag teilnehmen, die eine Betrachtung über den heiligen Josef einschließt;
– nach dem Vorbild des heiligen Josef ein Werk leiblicher oder geistiger Barmherzigkeit vollbringen;
– den Rosenkranz in den Familien und unter Verlobten beten.
– seine Tätigkeit täglich dem Schutz des heiligen Josef anvertrauen, im Gebet die Fürsprache des heiligen Josef des Arbeiters anrufen, auf dass die Arbeitssuchenden einen Arbeitsplatz finden und die Arbeitsbedingungen aller würdiger seien.
– die die Litanei des heiligen Josef (für die lateinische Tradition) oder den Akathistos zum heiligen Josef vollständig oder zumindest teilweise (für die byzantinische Tradition) oder ein anderes besonderes Gebet aus den übrigen liturgischen Traditionen für die ad intra und ad extra verfolgte Kirche und zur Unterstützung der vielfältig verfolgten Christen beten.

Möge der Hl. Josef durch seine Fürsprache uns die nötigen Gnaden bei Gott erbitten helfen.