Zaznacz stronę
 

Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny w niedzielę 05.06.2022r. (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego).

Wallfahrt der Nationalen und Ethnischen Minderheiten zum St. Annaberg

 

 

Program Uroczystości:

 

10.00 – Modlitwy o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie

11.00 – Uroczysta Msza św. Pontyfikalna w Grocie Lurdzkiej

  Przewodniczy Kardynał Kurt Koch z Rzymu 

  Prezydent Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan

  oraz ks. Biskup Andrzej Czaja, Ordynariusz Opolski

14.30 – Nabożeństwo ku czci św. Anny – w Bazylice

 

Hasłem pielgrzymki są słowa Jezusa / Die Worte Jesu sind das Motto der Wallfahrt: 

„Pokój wam! Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,19.22)

„Friede sei mit Euch! Nimmt den Heiligen Geist! (Joh 20,19.22)

 

Jak co roku, zapraszamy nie tylko członków Mniejszości Narodowych i Etnicznych: niemieckiej i romskiej, lecz także wszystkich, którym zależy na jedności chrześcijańskiej i międzyludzkiej. 

 

Wie jedes Jahr, zu der Wallfahrt laden wir nicht nur die Minderheiten ein: Die Deutschen und das Volk Roma, sondern alle, denen die christliche und mitmenschlichen Einheit wichtig ist.

 

W obliczu toczącej się wojnyzapraszamy także uchodźców z Ukrainy do wspólnej modlitwy o pokój dla ich kraju. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie możliwości, aby do Uchodźców dotrzeć z tą informacją i pomóc im w dotarciu na Górę św. Anny.

 

Angesichts des andauernden Krieges – laden wir zu dieser Wallfahrt auch die Flüchtlinge aus der Ukraine zum gemeinsamen Gebet um den Frieden für ihr Land ein. 

Wir sind davon überzeugt, dass ihr die Möglichkeiten finden wird, um die Flüchtlinge zu informieren und ihnen hilft zum St. Annaberg zu kommen.