Zaznacz stronę

Kinder und Glaube / Dzieci i wiara

 

Gutes Vorbild 

Kinder können gut beobachten. Sie nehmen nur schwer etwas an, wenn es die Eltern nicht tun. In Bezug auf Gott, wenn die Eltern in sich mit dem Glauben nicht klar kommen, sind sie weniger glaubwürdig für ihre Kinder. Mit dem Satz: „Wenn unsere Kinder erwachsen werden, können sie immer noch entscheiden, ob sie an Gott glauben wollen oder nicht“, gehen die Eltern der Frage nach ihrem eigenen Glauben aus dem Weg. Ein Rückzug, der sich vermeiden lässt. Eine Beziehung zu Gott, können Eltern mit ihren Kindern gemeinsam aufbauen. Sie können zusammen nach Antworten im religiösen Bereich suchen, gemeinsam auf Gott zugehen, das Innere, das Herz für ihn öffnen. In den Familiengebeten kann Gott gemeinsam angesprochen werden. Zusammen kann man zum Gottesdienst gehen. Mit Feingefühl und Liebe lässt sich das so einrichten, dass die Kinder sich in der Kirche wohl füllen werden. Dennoch sind die Eltern als gutes Vorbild kaum zu ersetzen.

 

Dobry przykład

Dzieci potrafią dobrze obserwować. Z oporem przyjmują coś, czego nie czynią ich rodzice. W relacji do Boga, gdy rodzice w sobie nie mają powyjaśnianych spraw wiary, są oni mało wiarogodni dla swoich dzieci. Czasami pojawia się opinia: „Gdy nasze dzieci dorosną, zawsze będą mogły wybrać, czy chcą wierzyć w Boga, czy też nie”, którą rodzice omijają pytanie o swoją własną wiarę. Jest to ucieczka, której można uniknąć. Relację z Bogiem rodzice mogą kształtować wespół ze swoimi dziećmi. Mogą razem z nimi szukać życiowych odpowiedzi w zakresie religijnym, wspólnie ku Bogu kierować swoje wnętrze i otwierać swoje serce dla Niego. Do Boga można się razem zwracać w modlitwach rodzinnych. Wspólnie można brać udział we Mszach św. i nabożeństwach. Przy odpowiedniej wrażliwości i z odpowiednią dozą miłości uda się to tak zorganizować, że dzieci będą chętnie przebywać w świątyni. Rodzice są, jako dobry przykład, nie do zastąpienia.