Zaznacz stronę
Im April und Mai blüht die Welt auf. Die Pracht der Blüten ist überwältigend. Wir sind erstaunt und begeistert. Das erhellt deutlich unsere Stimmung. Wir fühlen uns wohl. Die Blütezeit lässt Leben spüren. Die Natur wacht auf. Wir bekommen Lust, um selbst innerlich zum Leben aufzustehen. Dazu hilft uns die Frömmigkeit und Nähe zu Gott. Seine Liebe ist wie Tau, der den Menschen zum Aufblühen bringt. Unter dem Segen Gottes schlägt der Mensch Wurzeln, wächst, blüht und füllt die Erde mit Früchten. Daher finden wir im alttestamentlichen Buch Sirach die Ermutigung (Sir 39,13-16):

„Hört mich an, ihr frommen Söhne /und Töchter/,
und gedeiht wie eine Rose, die am Flusslauf wächst!
Treibt Blüten wie eine Lilie!
Verbreitet Wohlgeruch und stimmt ein Loblied an
und preist den Herrn für all die Werke!
Macht seinen Namen groß, preist ihn im Lobgesang!
Mit Liedern auf den Lippen und mit Saitenspiel,
so werdet ihr preisend sprechen:
Alle Werke des Herrn sind überaus gut
und jeder Befehl geschieht zur rechten Zeit.“

W kwietniu i w maju świat budzi się do życia. Wspaniałość kwiatów jest imponująca. Jesteśmy zdumieni i zachwyceni. Zdecydowanie poprawia nam się humor. Czujemy się dobrze. Czas kwitnienia pozwala nam odczuwać życie. Natura się budzi. Mamy ochotę osobiście wewnętrznie się rozbudzić. W tym pomaga nam pobożność i bliskość Boga. Jego miłość jest jak rosa, która sprawia, że osoba ludzka zakwita. Człowiek ogarnięty Bożym błogosławieństwem zapuszcza korzenie, wzrasta, kwitnie i powierzchnię ziemi zapełnia owocami. Dlatego w starotestamentalnej księdze Syracha znajdujemy zachętę (Syr 39,13-16):

„Posłuchajcie mnie, pobożni synowie /i córki/,
rozwijajcie się jak róża rosnąca nad strumieniem wody!
Wydajcie przyjemną woń jak kadzidło,
rozwińcie się jak kwiat lilii,
podnieście głos i śpiewajcie pieśń,
wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzieł Jego!
Oddajcie chwałę Jego imieniu!
Podziękujcie Mu przez wysławianie
przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów muzycznych!
A tak powiecie w dziękczynieniu:
Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne,
a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany.”